top of page

Straumēnu Jauktais Koris dibināts 1987.g. rudenī, par mājvietu atrodot Daugavas Vanagu Fonda īpašumu "Straumēni", Anglijas vidienē.

Diriģenti

 

Ziedonis Āboliņš (1926 - 2018) uznņēmās koŗa diriģenta pienākumus. Viņš diriģēja kopkorus Anglijas dziesmu dienās no 1975. gada, 2. Vācijas dziesmu dienās 1981.g., Eiropas dziesmu svētkos 1982.g., Pasaules brīvo latviešu dziesmu dienās 1979.g. Visbijā, Zviedrijā, un 1987.g. Minsterē.

1997. gadā, Ziedonim talkā nāca meita Inta, un viņa pārņēma diriģenta pienākumus 2013.g. 

bottom of page